home

Visie

Door aan te sluiten bij de belevingswereld van de ander is het mogelijk gericht te interveniëren om samen een blijvende verandering tot stand te brengen.

Ik ben gedreven door:

Aansluiten

Door aan te sluiten bij de belevingswereld van management en medewerkers. Helder te krijgen wat hun opvattingen en drijfveren zijn. Dat geeft een beeld van hoe de organisatie er op dit moment voor staat. In hoeverre men bereid is om te veranderen.

Transformeren

Via het creëren van inzicht en het wegnemen van weerstanden neem ik de organisatie mee, waarbij ik ook oog heb voor hen die het tempo niet kunnen bijbenen. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk dat iedereen zich committeert aan het hoogste doel.

Groei!

Mijn manier van werken brengt met zich mee dat management en medewerkers intrinsiek gemotiveerd raken om zelf de verantwoordelijkheid te nemen. In een open dialoog met elkaar het gesprek aangaan. Dat er ruimte ontstaat om van fouten te leren.

Mijn interventie leidt er toe dat management en medewerkers vanuit de doelstelling(en) van de organisatie ‘marktgericht’ gaan denken. In combinatie met op de praktijk aansluitende processen en een snel inzicht in de huidige situatie, leidt dat tot BETERE RESULTATEN!

Ook bij een eenvoudige interim opdracht zal ik kijken naar verbetermogelijkheden.