home

Over Bert Jaspers

Wie ben ik?

Mijn naam is Bert Jaspers. Ik ben getrouwd en heb zes kinderen in de leeftijd van 12 tot 22 jaar. Mijn grootste hobby’s zijn sporten (winter)triatlon en mijn Landrover 109. Als schaatstrainer/coach heb ik pupillen opgeleid en heb ik wedstrijdschaatsers doorgeleid naar commerciële teams. Verder ben ik actief in onze kerkelijke gemeente als organist, oudste en als voorzitter van de kerkenraad.

Ik ben realistisch, ondernemend en sociaal. Als manager/adviseur ben ik analytisch, waardoor ik snel zicht heb op hoe een organisatie functioneert en hoe de verschillende onderdelen zich tot elkaar verhouden. Ik ben een man van mijn woord en los problemen graag pragmatisch op. Het is mijn passie om organisaties te verbeteren. Ik ben praktisch, technisch met een neus voor efficiëntie. Bestuur graag ‘met de voeten in de klei’.

Hoe werk ik?

Ik werk het liefst van groot naar klein: eerst de hoofdlijn, dan de details. Van visie naar actie. Voor uitdagingen deins ik niet terug. Ik werk gedegen, daadkrachtig en ben een vertrouwenwekkend persoon.

Graag verbind ik mij voor de duur van een half jaar tot enkele jaren aan een organisatie. Opdrachten van kortere duur zijn vanzelfsprekend bespreekbaar.

Mijn loopbaan

Na het doorlopen van de middelbare landbouwschool heb ik mijn dienstplicht vervult als ‘hospik’ bij de koninklijke Luchtmacht. Daarna heb ik de HBO-verpleegkunde gevolgd en met succes afgerond.

Na mijn opleiding heb ik 2 jaar als verpleegkundige gewerkt op o.a. een afdeling long interne/chirurgie, een gesloten opname afdeling binnen de GGZ en op de afdeling voor kortdurende directieve therapie (KDT) binnen de GGZ.

Hierna heb ik zes jaar als verpleegkundige gewerkt op een PAAZ. Hier heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met groepen en groepsdynamische processen en hoe daarin (niet) te handelen, maar ook mensen te ondersteunen, individueel of in de groep en hen begeleiden in hun groei/veranderingsproces.

Vervolgens ben ik 3 jaar afdelingsmanager geweest van deze afdeling in het algemeen ziekenhuis. Ik heb de afdeling, eerst in kleine stapjes, verder geprofessionaliseerd en ‘op de kaart’ gezet. Optimale inzet van mensen, ruimtes en middelen gerealiseerd.

Daarna ben ik daar 5 jaar clustermanager geweest. Als integraal verantwoordelijk manager was ik verantwoordelijk voor alle AWBZ gefinancierde afdelingen en de samenwerkingsverbanden met verpleeg- en verzorgingshuizen. Hierbij was ik ook verantwoordelijk voor de zorginkoop bij het Zorgkantoor en de realisatie van de zorg. (Zorg)processen heb ik herontworpen, maar ook managementstructuur en overlegstructuur heb ik mede herontworpen en geïmplementeerd op locatie en later in verband met fusie. Daarnaast heb ik verscheidene projecten geleid.

Vanaf 2010 was ik als manager integraal verantwoordelijk voor een resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE) in een revalidatiecentrum samen met een medisch coördinator en inhoudelijk ondersteund door een hoogleraar van Universiteit Twente. Ik heb deze RVE duurzaam veranderd. Het feit dat de wereld om ons heen verandert en dat dit ook een verandering van werken vraagt, is nu gelukkig een normaal gegeven geworden. De klinische behandelingen hebben we afgebouwd. Als gevolg daarvan heb ik ook behandelaren moeten ontslaan. Voor de regio Twente heb ik een netwerk opgezet met ketenpartners voor de oncologische revalidatie. Er zijn duidelijke (verwijs)afspraken gemaakt in de keten en patiënten zijn sneller bij de juiste zorgaanbieder. Verder was ik verantwoordelijk voor verscheidende RVE overstijgende projecten.

Naast mijn brede managementervaring breng ik veel ervaring mee als het gaat om planning en logistiek, procesoptimalisatie, management informatie, coachen van medewerkers en organisatie naar meer zelfstandigheid en fusies.